درباره ناروان

ناروان نامی است برگرفته از این جمله‌ی تاریخ یمینی که «هر اشک ناروان، روان گردد و هر رخساره‌ای خراشیده»

از آن‌جا که همیشه می‌توانید به مدد حروف صدادار، شیئیت چیزها را تغییر دهید، یک بار ناروان را بخوانید؛ «نارَوان»؛ آنچه مربوط به روان نیست، شاید مربوط به جمع است یا تاریخ، فرهنگ و سیاست. اینجا قرار است درباره­‌ی این «نارَوان­ها» نوشته شود. ناروان­‌هایی که اشکشان تبدیل به «روان» هر یک از ما می‌شود.

حالا فتحه را از روی «ر» بردارید و به جایش سکون بگذارید و بخوانید «ناروان». ناروان در لغت­نامه‌ی دهخدا چنین تعریف شده است؛ ناروان نام درختی است خوش‌­اندام و پربرگ و سایه­‌دار که شاخه‌هایش چتروار شود، چنان که انسانی در سایه‌­اش بسیار استراحت کند. چنان­چه به باور من روان‌­درمانی باید انسان­‌ها را به آن سوق دهد؛ چون درخت ناروان که ورای خود و سلامت خود، دیگری را نیز ببیند و ارج نهد.

با تیم ناروان بیشتر آشنا شوید

مولود سلیمانی

من کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی از دانشگاه الزهرا هستم. تقریباً چهار سال به روان‌درمانی کودک مشغول بودم و سپس دوره‌های روان درمانی بزرگسال را گدرانده و در حال حاض درمانگر تحلیلی هستم. با وجود اعتقادم بر اثربخشی روان درمانی اما همیشه به روان‌شناسی به دلیل تقلیل امر جمعی به امر فردی انتقاد داشتم و در این راستا با شاخه‌ای از روان‌شناسی آشنا شدم به نام روان‌شناسی انتقادی و هم زمان هر دو پروژه را پیش بردم. بنابراین این سایت ذاتاً دو پاره است و به نظرم این اتفاق بدی نیست. همان‌طور که در سفر پیدایش در عهد عتیق آمده است تاریکی بود و یک روز خدا گفت: بگذار نور باشد و روز و شب با جداسازی تاریکی آغازین و زمین و دریا هم به همین طریق آفریده شد، به باور من روان‌شناسی انتقادی می‌تواند چنین جمله‌ای باشد: بگذار نور باشد! به باور من این دوپارگی باید در ذات روان‌شناسی وجود داشته باشد مگر نه چیزی نیست جز یک تاریکی بی پایان.

فهرست