Blog – Classic (2 columns)

چرا سازمان نظام روان‌شناسی، نماینده‌ی روان‌شناسان نیست؟

اخیرا سازمان نظام روان­شناسی اقدام به انتشار لیستی از نا­روان­‌شناسان یا روان­‌شناسان زرد کرده است که می‌­تواند نمادی از کارکرد این سازمان در سالهای اخیر باشد. نخست اینکه انتشار چنین لیستی جز بازتولید «گفتمان دیگری ساز» و ساخت « ما-آنها»، ما روان­شناسان مجوز دار، خوبیم و آنها که بی ­مجوزند،…
فهرست